+359 2 416 03 96  

Съоръжения за прецизна климатизация

Въздушно-охлаждаеми чилъри за прецизна климатизация Emicon 7-138 kW (Италия)

Водно-охлаждаеми чилъри за прецизна климатизация Emicon 7-151 kW (Италия)

Чилъри за прецизна климатизация с охладена вода Emicon 5-154 kW (Италия)

Съоръжения за прецизна климатизация за телекоми Emicon 4-27 kW (Италия)

Въздушно-охлаждаеми чилъри за прецизна климатизация Airedale 16-137 kW (Англия)

Водно-охлажадеми чилъри за прецизна климатизация Airedale 60-137 kW (Англия)

Чилъри за прецизна климатизация с охладена вода Airedale 11-233kW (Англия)