+359 2 416 03 96  

Инженеринг

fonengineering346

В следствие на дългогодишният ни опит, в нашата фирма сме убедени, че внимателно проектираната инсталация за отопление, вентилация или климатизация е от изключително значение за успешната и енергийно-ефективна работа на съоръженията, които предстои да бъдат инсталирани в каквато и да е сграда.

От значение е не само видът на инсталацията, но и разполагането на тръбния път, ефективното предвиждане и разпределението на мощностите, разположението на вътрешните и външните тела, техният вид и общата им конфигурация. Освен за ефективната работа на системите
внимателно проектирана инсталция ще допринесе и за чувството за комфорт и естетика в помещенията, които ще бъдат обслужвани.

През годините нашият проектантски отдел е натрупал ценен и разнообрзен опит, който се прилага при всеки наш клиент. В зависимост от вида и размера на инсталацията ние имаме възможност безплатно да изготвим за Вас професионален и задълбочен проект за ОВК инсталация, съобразен с Вашите индивидуални нужди и изисквания.

pics ingineering