+359 2 416 03 96  

Реинженеринг

 projectredesign346

В много случаи, особено при наистина големи обекти има изготвен проект за отопление, вентилация и климатизация, от вътрешен консултант или проектант, но за съжаление често тези проекти са посредствени от техническа и технологична гледна точка.  При големи мащаби посредствените решения могат да доведат до сериозни първоначални и оперативни, излишни разходи на собствениците и управителите на сградата.

В подобни ситуации, ние в Проксимус предпочитаме да предложим на инвеститора по-компетентно и персонализирано решение, което би довело до по-надеждна, ефективна и устойчива работа на машините в инсталацията. Това решение се изготвя възоснова на задълбочен анализ на сградата, нейните данни, нуждите и приоритетите на клиента. Инженерният ни отдел внимателно изготвя нов проект, който се представя на инвеститора и подлежи на допълнителен анализ и коментари.

Реинженерингът е услуга, коеяо често се налага да правим и услуга от която нашите клиенти остават доволни.

 

fish346