Проксимус и Hisense VRF представят

Проксимус и Hisense VRF представят на Български език, видео ръководства за подготовка и монтаж на VRF системите на Hisense.

Видеоклиповете са на следните теми:

Подготовка преди монтаж
Монтаж на вътрешни тела Монтаж на външни тела
Работата по тръбната система
Монтаж на електрическата система
Въвеждане в експлоатация
  Монтаж и въвеждане в експлоатация
 
 
 

Надяваме се, че тези клипове ще бъдат полезни и интересни на всички наши клиенти и колеги.

hisenseuefa

www.proximus-bg.com

www.hisense-bg.com